Lời Dịch Lời Bài Hát Vibez - ZAYN

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 1 Tháng ba 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,423


  Bài hát: Vibez - ZAYN


  Lời bài hát / Lời dịch

  Don't keep me waiting

  Đừng bắt anh phải đợi

  I've been waiting all night to get closer

  Anh đã đợi cả đêm để gần hơn

  And you already know I got it for ya

  Và em biết anh đã có nó cho em rồi mà

  You know the vibes, know the vibes

  Em biết những rung cảm, biết những rung cảm mà

  Put it on ya

  Đặt nó vào em

  If we're moving too fast, we can slow up

  Nếu hai ta đang xê dịch quá nhanh, ta có thể làm chậm lại

  Baby, this far from mediocre, no

  Baby, vượt xa khỏi những tầm thường

  You know the vibes, know the vibes

  Em biết những rung cảm, biết những rung cảm mà

  You and me, here in this room

  Em và anh, nơi đây trong căn phòng này

  Imagining things we could do

  Tưởng tượng những việc chúng ta có thể làm

  Won't tell no lies, no lies to you

  Sẽ không nói những lời dối trá, lừa dối em

  I need you here, I need you here

  Anh cần em ở đây, anh cần em nơi đây

  Mind running wild, we touching slow

  Tâm trí đang hỗn loạn, hai ta chạm nhau chậm rãi

  Just say the word, I'm ready to go

  Chỉ ra dấu, anh đã sẵn sàng để đi

  Anticipation plays after four

  Sự mong đợi diễn ra sau 4 giờ

  I need you now, oh

  Anh cần em bây giờ, oh

  Baby, I'ma get you right, I will

  Baby, anh sẽ có được em ngay thôi, anh sẽ

  When I touch you tell me how it feel

  Khi anh chạm vào em, hãy nói với anh cách nó cảm nhận

  Trust me, I'ma make it feel surreal

  Tin anh đi, anh sẽ khiến nó cảm giác kì dị

  Baby, mind of mine

  I'ma do all the things

  Anh sẽ làm tất cả những điều

  Type of things that happen in your dreams

  Đại loại là diễn ra trong giấc mơ của em

  Get you right where you need to be

  Có được em ngay nơi em cần thuộc về

  Just don't keep me

  Chỉ cần không bắt anh

  Don't keep me waiting

  Đừng bắt anh phải đợi

  I've been waiting all night to get closer

  Anh đã đợi cả đêm để gần hơn

  And you already know I got it for ya

  Và em biết anh đã có nó cho em rồi mà

  You got the vibes, got the vibes

  Em có được những rung cảm, hiểu được những rung cảm mà

  If I move too fast, too fast..

  Nếu anh đi quá nhanh, quá nhanh..

  Baby, I'ma get you right, I will

  Baby, anh sẽ có được em ngay thôi, anh sẽ

  When I touch you tell me how it feel

  Khi anh chạm vào em, hãy nói với anh cách nó cảm nhận

  Trust me, I'ma make it feel surreal

  Tin anh đi, anh sẽ khiến nó cảm giác kì dị

  Baby, mind of mine

  I'ma do all the things

  Anh sẽ làm tất cả những điều

  Type of things that happen in your dreams

  Đại loại là diễn ra trong giấc mơ của em

  Get you right where you need to be

  Có được em ngay nơi em cần thuộc về

  Just don't keep me

  Chỉ cần không bắt anh

  Don't keep me waiting

  Đừng bắt anh phải đợi

  I've been waiting all night to get closer

  Anh đã đợi cả đêm để gần hơn

  Yeah, you already know I got it for ya

  Yeah, em biết anh đã có nó cho em rồi mà

  You know the vibes, know the vibes

  Em biết những rung cảm, hiểu được những rung cảm mà

  Put it on ya

  Đặt nó vào em

  If we're moving too fast, we can slow up

  Nếu hai ta đang xê dịch quá nhanh, ta có thể làm chậm lại

  Baby, this far from mediocre, no

  Baby, vượt xa khỏi những tầm thường

  You got the vibes, got the vibes

  Em có những rung cảm, hiểu được những rung cảm mà
   
Đang tải...