Lời Dịch Lời Bài Hát When You're Drunk - Lany

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 27 Tháng mười một 2020.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,400


  Bài hát: When You're Drunk - Lany


  Lời bài hát / Lời dịch

  2 A. M, I'm wide awake

  2 giờ sáng, anh hoàn toàn tỉnh táo

  Ceiling fan, Coldplay

  Bật quạt trần, nghe nhạc Coldplay

  Haven't heard from you all day

  Anh không nghe tin tức gì về em cả ngày nay

  TV light, the sound is off

  TV sáng, âm thanh tắt

  I'm keepin' my fingers crossed

  Anh cứ đang đan chéo ngón tay

  But all you do is put me on pause

  Nhưng tất cả em làm là đặt anh ở chế độ tạm ngưng

  I know, I know, if I'm bein' honest

  Anh biết, anh biết, nếu anh đang thành thật

  Then maybe we should call it

  Thì có lẽ chúng ta nên gọi nó

  Is it love

  Nó có phải là tình yêu

  If you only ever want me when you're drunk?

  Nếu em chỉ muốn anh khi em đang say?

  If the only time you ever think of us

  Nếu lần duy nhất em nghĩ về chúng ta

  When you're out and had a little bit too much

  Khi em ở ngoài và hơi quá chén một chút

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  Is it true

  Nó có đúng không?

  If you say it in the middle of the night

  Nếu em nói điều này vào giữa đêm

  Or you're caught up in your feelings on a flight?

  Hay em đang bắt kịp cảm xúc của em trong một chuyến bay?

  If you only ever want me when you're drunk

  Nếu em chạy muốn anh khi em say

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  (You don't want me like I want you)

  (You don't want me like I want you)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)

  Now it's been a couple days

  Bây giờ đã là một vài ngày

  When I start to feel OK

  Khi anh bắt đầu cảm thấy ổn

  Phone lights up, I see your name

  Điện thoại sáng lên, anh thấy tên em

  I know, I know that I shouldn't pick up

  Anh biết, anh biết rằng anh không nên bắt máy

  But I don't wanna give up

  Nhưng anh không muốn từ bỏ

  Is it love

  Nó có phải là tình yêu

  If you only ever want me when you're drunk?

  Nếu em chỉ muốn anh khi em đang say?

  If the only time you ever think of us

  Nếu lần duy nhất em nghĩ về chúng ta

  When you're out and had a little bit too much

  Khi em ở ngoài và hơi quá chén một chút

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  Is it true

  Nó có đúng không?

  If you say it in the middle of the night

  Nếu em nói điều này vào giữa đêm

  Or you're caught up in your feelings on a flight?

  Hay em đang bắt kịp cảm xúc của em trong một chuyến bay?

  If you only ever want me when you're drunk

  Nếu em chạy muốn anh khi em say

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  (You don't want me like I want you)

  (You don't want me like I want you)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)

  Is it love

  Nó có phải là tình yêu

  If you only ever want me when you're drunk?

  Nếu em chỉ muốn anh khi em đang say?

  If the only time you ever think of us

  Nếu lần duy nhất em nghĩ về chúng ta

  When you're out and had a little bit too much

  Khi em ở ngoài và hơi quá chén một chút

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  Is it true

  Nó có đúng không?

  If you say it in the middle of the night

  Nếu em nói điều này vào giữa đêm

  Or you're caught up in your feelings on a flight?

  Hay em đang bắt kịp cảm xúc của em trong một chuyến bay?

  If you only ever want me when you're drunk

  Nếu em chạy muốn anh khi em say

  Is it love?

  Đó có phải là tình yêu?

  (You don't want me like I want you)

  (You don't want me like I want you)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)

  (Em không muốn anh như cách anh muốn em)
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...