Lyrics Lời Bài Hát Yêu Ngay Đi Nè - Bell Linh Huệ

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Lemonn, 30 Tháng bảy 2022.

 1. Lemonn

  Lemonn Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  278


  Yêu Ngay Đi Nè - Bell Linh Huệ

  Lời bài hát:

  Ṭhex thả h̄ạwcı k̄hxng p̄hm lalāy lạl«lạ́l«lāy yy

  Mxng ṭhex s̄ạk xīk kī̀ khrậng k̆ yạng ǹā rạk h̄emụ̄xn chèn khey

  Xyāk chwn ṭhex tên rabả bảba rā rả «bả «ley ṭhex

  Chxb thī̀ tên ley chxb ṭhex xỳāng thī̀ ṭhex pĕn

  Wǒ zài guāngyǐng lǐ bìanrèn nǐ jiǎobù

  Xīn súi yúnduǒ piāofú (ya) gāi zěnme zhuólù

  I do miss you yǐ wǔ límǐ miǎosù

  Xiǎng zài wēnróu de bàngwǎn hé nǐ tìao zhī yúan wǔ

  Wúlíao de yè fēng jiāng tóufǎ chuīfú

  Kàn méiguī sè de wǎnxía wèi liǎnhóng bèizhù

  Follow your move wǒ zài xīnlǐ mò shù

  Zài tíanmì de bìanzòu lǐ zěnme hé nǐ tóngbù

  Nǐ de yǎnjīng zěnme hǎoxìang hùi xìao

  Nándào wǒ de xīnsī bèi nǐ cāi dào

  Bù xiǎoxīn jìu xìanrù nǐ de bùdìao

  Wú chù kě táo

  Xìang zuǒ xìang yòu yáobǎi lái lái lái lái lái lái

  Cǎizhe nǐ de bùfá hé làngmàn zhùang gè mǎnhúai

  Xīntìao cuòle jiépāi bāng bāng lāng lāng bāng bāng duǒ bù kāi

  Ài lìkè yǒu kùai diǎn lái hé wǒ biǎobái

  Wúlíao de yè fēng jiāng tóufǎ chuīfú

  Kàn méiguī sè de wǎnxía wèi liǎnhóng bèizhù

  Follow your move wǒ zài xīnlǐ mò shù

  Zài tíanmì de bìanzòu lǐ zěnme hé nǐ tóngbù

  Wǒ xiǎng tōutōu gēn nǐ yǐngzi qiānshǒu

  Bùxiǎng zhǐ zuò nǐ de mǒu mǒu

  Lùdēng xìa de lúnkuò màn man chóngdié xīndòng

  Xiǎng yào liǎojiě nǐ de zhǒngzhǒng

  Nǐ de yǎnjīng zěnme hǎoxìang hùi xìao

  Nándào wǒ de xīnsī bèi nǐ cāi dào

  Bù xiǎoxīn jìu xìanrù nǐ de bùdìao

  Wú chù kě táo

  Xìang zuǒ xìang yòu yáobǎi lái lái lái lái lái lái

  Cǎizhe nǐ de bùfá hé làngmàn zhùang gè mǎnhúai

  Xīntìao cuòle jiépāi bāng bāng lāng lāng bāng bāng duǒ bù kāi

  Ài lìkè yǒu hǎo xiǎng

  Ṭhex thả h̄ạwcı k̄hxng p̄hm lalāy lạl«lạ́l«lāy yy

  Mxng ṭhex s̄ạk xīk kī̀ khrậng k̆ yạng ǹā rạk h̄emụ̄xn chèn khey

  Xyāk chwn ṭhex tên rabả bảba rā rả «bả «ley ṭhex

  Chxb thī̀ tên ley chxb ṭhex xỳāng thī̀ ṭhex pĕn
   
 2. Đang tải...
Đang tải...