Lời Dịch Lời Bài Hát You - Regard, Troye Sivan, Tate McRae

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 15 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: You - Regard, Troye Sivan, Tate McRae


  Lời bài hát / Lời dịch

  (Ooh, girl, all I see is you)

  (Ooh, cô gái, tất cả anh thấy là em)

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  How could you ever leave me without a chance to try?

  Làm sao em có thể bỏ rơi anh mà không một cơ hội để cố gắng?

  How can I be sorry if I don't know the crime?

  Sao anh có thể xin lỗi nếu anh không biết lỗi?

  I should be mad 'cause you never told me why

  Anh có thể phát điên vì em chưa bao giờ nói với anh tại sao

  Still I can't seem to say goodbye

  Anh dường như vẫn không thể nói lời chia tay

  Ooh, yeah

  When I try to fall back, I fall back to you (Yeah)

  Khi anh cố ngã ngửa ra phía sau, am ngã ngửa vào em (Yeah)

  When I talk to my friends I talk about you (Yeah)

  Khi anh nói chuyện với bạn bè em anh nói về em (Yeah)

  When the Hennessy's strong, all I see is you

  Khi Hennessy đủ mạnh, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  But ooh, yeah

  Nhưng oh yeah

  No I haven't moved on but trust me I've tried (Yeah)

  Ko anh đã không tiếp tục nhưng tin anh đi anh đã cố gắng (Yeah)

  If I give you a call don't hang up the line (Yeah)

  Nếu anh gọi cho em, đừng treo máy nhé (Yeah)

  When the Hennessy's strong, all I see is you

  Khi Hennessy đủ mạnh, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  I do

  Anh thấy

  I'm good at overthinking, but I haven't even got this far

  Anh rất giỏi việc suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh chẳng hiểu được xa xôi

  All I know is that my mind is in the back seat of your Corvette car

  Tất cả anh biết là tâm trí anh đang ở ghế sau chiếc xe Corvette của em

  You got me at my baddest and you got me 'round your fingertip

  Em khiến cho anh rơi vào trạng thái tồi tệ nhất và có thể sai khiến anh một cách dễ dàng

  Should be fed up with your bullshit, but everything about you, no, I can't resist

  Lẽ ra nên chán ngấy với mấy chuyện tào lao của em, nhưng mọi thứ về em, không, anh không thể cưỡng lại được

  How could you ever leave me without a chance to try?

  Làm sao em có thể bỏ rơi anh mà không một cơ hội để cố gắng?

  How can I be sorry if I don't know the crime?

  Sao anh có thể xin lỗi nếu anh không biết lỗi?

  I should be mad 'cause you never told me why

  Anh có thể phát điên vì em chưa bao giờ nói với anh tại sao

  Still I can't seem to say goodbye

  Anh dường như vẫn không thể nói lời chia tay

  Ooh, yeah

  When I try to fall back, I fall back to you (Yeah)

  Khi anh cố ngã ngửa ra phía sau, am ngã ngửa vào em (Yeah)

  When I talk to my friends I talk about you (Yeah)

  Khi anh nói chuyện với bạn bè em anh nói về em (Yeah)

  When the jealousy's strong, all I see is you

  Khi sự ghen tuông đủ lớn, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  But ooh, yeah

  Nhưng oh yeah

  No I haven't moved on but trust me I've tried (Yeah)

  Ko anh đã không tiếp tục nhưng tin anh đi anh đã cố gắng (Yeah)

  If I give you a call don't hang up the line (Yeah)

  Nếu anh gọi cho em, đừng treo máy nhé (Yeah)

  When the jealousy's strong, all I see is you

  Khi sự ghen tuông đủ lớn, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  Is you, oh, you

  Là em, oh, em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  I see your face in every stranger, everywhere I go (Everywhere I go)

  Anh thấy khuôn mặt em trong mỗi người xa lạ, mọi nơi em đi (Mọi nơi em đi)

  I hear your voice and conversations, every word you spoke (Every words you spoke)

  Anh nghe giọng nói và những cuộc nói chuyện của em, mọi lời em nói (Mọi lời em nói)

  Nearly blocked you on my phone about a thousand times

  Gần như chặn số em khoảng 1000 lần

  Yeah, I know I should say goodbye

  (Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)

  Yeah, anh biết anh nên nói lời chia tay

  (Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt)

  Yeah, I know I should say goodbye

  Yeah, anh biết anh nên nói lời chia tay

  Ooh, yeah

  When I try to fall back, I fall back to you (Yeah)

  Khi anh cố ngã ngửa ra phía sau, am ngã ngửa vào em (Yeah)

  When I talk to my friends I talk about you (Yeah)

  Khi anh nói chuyện với bạn bè em anh nói về em (Yeah)

  When the Hennessy's strong, all I see is you

  Khi Hennessy đủ mạnh, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy

  But ooh, yeah

  Nhưng oh yeah

  No I haven't moved on but trust me I've tried (Yeah)

  Ko anh đã không tiếp tục nhưng tin anh đi anh đã cố gắng (Yeah)

  If I give you a call don't hang up the line (Yeah)

  Nếu anh gọi cho em, đừng treo máy nhé (Yeah)

  When the Hennessy's strong, all I see is you

  Khi Hennessy đủ mạnh, tất cả anh thấy là em

  Is you, is you, I do

  Là em, là em, anh thấy
   
Đang tải...