Năm Kiêng Kị Cưới Gả Của Các Tuổi 12 Con Giáp

Thảo luận trong 'Xem Bói - Tử Vi' bắt đầu bởi Admin, 11 Tháng năm 2017.

 1. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI TÝ - CHUỘT

  Giáp Tý:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 2. Đang tải...
 3. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI SỬU - TRÂU

  Ất Sửu:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Canh, Kị với Can Tân.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 4. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI DẦN - HỔ

  Bính Dần:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 5. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI MÃO - MÈO

  Đinh Mão:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý.

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 6. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI THÌN - RỒNG

  Mậu Thìn:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Quý, Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 7. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI TỴ - RẮN

  Kỷ Tỵ:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 8. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI NGỌ - NGỰA

  Canh Ngọ:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 9. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI MÙI - DÊ

  Tân Mùi:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 10. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI THÂN - KHỈ

  Nhâm Thân:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 11. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI DẬU - GÀ

  Quý Dậu:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Nhaâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 12. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI TUẤT - CHÓ

  Giáp Tuất:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 13. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TUỔI HỢI - LỢN

  Ất Hợi:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
Trả lời qua Facebook
Đang tải...