Năm Kiêng Kị Cưới Gả Của Các Tuổi 12 Con Giáp

Thảo luận trong 'Bói Toán' bắt đầu bởi Admin, 11 Tháng năm 2017.

 1. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI TÝ - CHUỘT

  Giáp Tý:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Tý:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.

  Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 2. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI SỬU - TRÂU

  Ất Sửu:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Canh, Kị với Can Tân.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Sửu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.

  Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 3. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI DẦN - HỔ

  Bính Dần:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Dần:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.

  Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 4. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI MÃO - MÈO

  Đinh Mão:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý.

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Mão:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 5. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI THÌN - RỒNG

  Mậu Thìn:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Quý, Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Thìn:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 6. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI TỴ - RẮN

  Kỷ Tỵ:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân.

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Tỵ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 7. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI NGỌ - NGỰA

  Canh Ngọ:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Ngọ:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 8. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI MÙI - DÊ

  Tân Mùi:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Mùi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 9. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI THÂN - KHỈ

  Nhâm Thân:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Giáp Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Thân:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 10. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI DẬU - GÀ

  Quý Dậu:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Ất Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Nhaâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Dậu:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 11. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI TUẤT - CHÓ

  Giáp Tuất:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Bính Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Mậu Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Canh Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.


  Nhâm Tuất:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

  Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,

  Các tuổi khác bình hòa.
   
 12. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,171
  TUỔI HỢI - LỢN

  Ất Hợi:

  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Đinh Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Kỷ Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Tân Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.


  Quý Hợi:


  Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

  Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

  Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.

  Các tuổi khác bình hòa.
   
Đang tải...