Những Câu Nói Hay Về Cafe Bằng Tiếng Anh

Thảo luận trong 'Câu Nói Hay' bắt đầu bởi Bảo Long, 29 Tháng tư 2019.

 1. Bảo Long

  Bảo Long Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  204
  Những câu nói hay về cafe bằng tiếng anh

  Với tôi, uống cà phê là một cách làm chậm nhịp sống vồn vã khi cần thiết, khi những áp lực xung quanh dường như đến mức bão hòa, căng thẳng, mệt mỏi, tôi lại dành ra một khoảng lặng để ngồi nhâm nhi từng giọt đắng, ta không thể nốc một phát hết được cốc cà phê được, mà phải từ từ, từng giọt một nhỏ loong toong xuống đáy cốc hòa tan từng hạt đường bé nhỏ, trong khoảng thời gian đợi chờ và nhìn ngắm tưởng chừng như vô vị, đó cũng là lúc tôi nghĩ suy về những thứ xung quanh, về cuộc đời, tình yêu, cuộc sống..

  [​IMG]

  Danh ngôn về Cafe bằng tiếng anh

  A leaf fluttered in through the window this morning, as if supported by the rays of the sun, a bird settled on the fire escape, joy in the task of coffee, joy accompanied me as I walked.

  Một chiếc lá rung rinh qua cửa sổ sáng nay, như thể được hỗ trợ bởi những tia nắng mặt trời, một con chim định cư trên ngọn lửa thoát, niềm vui trong công việc cà phê, niềm vui đi cùng tôi khi tôi bước đi.

  -

  Adventure in life is good; consistency in coffee even better.

  Phiêu lưu trong đời là tốt; sự nhất quán trong cà phê còn tốt hơn.

  Justina Chen.

  -

  As long as there was coffee in the world, how bad could things be?

  Chừng nào vẫn còn cà phê trên thế giới, sao có thể quá tệ được chứ?

  Cassandra Clare.

  -

  Black as night, sweet as sin.

  Đen như đêm, ngọt như tội lỗi.

  Neil Gaiman.

  -

  Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love.

  Đen tối như ác quỷ, nóng bỏng như địa ngục, trong lành như thiên thần, ngọt ngào như tình yêu.

  Charles Maurice de Talleyrand.

  -

  Coffee is a lot more than just a drink; it's something happening. Not as in hip, but like an event, a place to be, but not like a location, but like somewhere within yourself. It gives you time, but not actual hours or minutes, but a chance to be, like be yourself, and have a second cup.

  Cà phê không chỉ là một loại đồ uống; nó là thứ gì đó đang xảy ra. Không phải mốt thời thượng, mà giống như một sự kiện, một nơi để đến, nhưng không giống như một địa điểm, mà giống như nơi nào đó bên trong bản thân. Nó cho bạn thời gian, nhưng không phải thực sự là giờ và phút, mà một cơ hội để làm chính mình, và uống cốc thứ hai.

  -

  Coffee is a way of stealing time that should by rights belong to your older self.

  Cà phê là một cách để ăn cắp thời gian mà nên bởi quyền thuộc về bản thân cũ của bạn.

  Terry Pratchett, Thud!

  -

  Coffee is the best thing to douse the sunrise with.

  Cà phê là thứ tốt nhất để giội lên bình minh.

  Drew Sirtors.

  -

  Coffee is good for talent, but genius wants prayer.

  Cà phê tốt cho tài năng, nhưng thiên tài cần lời cầu nguyện.

  Ralph Waldo Emerson.

  -

  Coffee doesn't ask silly questions. Coffee understands.

  Cà phê không hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Cà phê hiểu ta.

  -

  Coffee is a way of stealing time which should by rights belong to your older self.

  Cà phê là một cách ăn cắp thời gian mà theo quyền của chính bạn.

  Terry Pratchet

  -

  Coffee has always been a significant part of my life. For me, it's a chance to start my day and gather my thoughts – it's fuel for my creative process.

  Cà phê luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Đối với tôi, đó là một cơ hội để bắt đầu một ngày của tôi và thu thập suy nghĩ của tôi – đó là nhiên liệu cho quá trình sáng tạo của tôi.

  Connor Franta

  -

  Coffee makes us severe, and grave and philosophical.

  Cà phê khiến ta mạnh mẽ, nghiêm nghị và thông thái.

  Jonathan Swift.

  -

  Come on, don't you ever stop and smell the coffee?

  Thôi nào, đừng bao giờ dừng lại và ngửi thấy mùi cà phê?

  Justina Chen, North of Beautiful

  -


  Even bad coffee is better than no coffee at all.

  Thậm chí cà phê tồi cũng còn tốt hơn là không có cà phê.

  David Lynch.

  -

  Happiness is actually found in simple things, such as taking my nephew around the island by bicycle or seeing the stars at night. We go to coffee shops or see airplanes land at the airport.

  Hạnh phúc thực sự được tìm thấy trong những điều đơn giản, chẳng hạn như đưa cháu trai của tôi xung quanh đảo bằng xe đạp hoặc nhìn thấy các ngôi sao vào ban đêm. Chúng tôi đi đến quán cà phê hoặc xem máy bay hạ cánh tại sân bay.

  Andrea Hirata

  -

  I believe humans get a lot done, not because we're smart, but because we have thumbs so we can make coffee.

  Tôi tin rằng con người làm được nhiều chuyện, không phải bởi vì chúng ta thông minh, mà bởi vì chúng ta có ngón tay để pha cà phê.

  Flash Rosenberg.

  -

  I don't drink tea or coffee. I'm like a child: I like fruit juices and sodas and creamy hot chocolate.

  Tôi không uống trà hay cà phê. Tôi giống như một đứa trẻ: Tôi thích nước ép trái cây và nước ngọt và sô cô la nóng kem.

  Talulah Riley

  -

  I have measured out my life with coffee spoons.

  Tôi đo cuộc đời mình bằng những thìa cà phê.

  T. S. Eliot

  -

  I'd rather take coffee than compliments just now.

  Tôi thích uống cà phê hơn là những lời khen cuộc sống.

  Louisa May Alcott

  -

  I like coffee because it gives me the illusion that I might be awake.

  Tôi thích cà phê vì nó mang lại cho tôi ảo tưởng rằng tôi có thể tỉnh táo.

  -

  I put instant coffee in a microwave oven and almost went back in time.

  Tôi đặt cà phê hòa tan vào lò vi sóng và gần như quay ngược thời gian.

  Steven Wright

  -

  If I asked for a cup of coffee, someone would search for the double meaning.

  Nếu tôi yêu cầu một tách cà phê, ai đó sẽ tìm kiếm ý nghĩa kép.

  Mae West

  -

  If I had a free afternoon, I would play music, sit in my backyard, and drink coffee.

  Nếu tôi có một buổi chiều miễn phí, tôi sẽ chơi nhạc, ngồi ở sân sau và uống cà phê.

  Aja Naomi King

  -

  If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee.

  Nếu đây là cà phê, hãy mang cho tôi một ít trà; nhưng nếu đây là trà, hãy mang cho tôi một ít cà phê.

  Abraham Lincoln

  -

  My dream is to have a house on the beach, even just a little shack somewhere so I can wake up, have coffee, look at dolphins, be quiet and breathe the air.

  Ước mơ của tôi là có một ngôi nhà trên bãi biển, thậm chí chỉ là một cái lều nhỏ ở đâu đó để tôi có thể thức dậy, uống cà phê, nhìn cá heo, im lặng và hít thở không khí.

  Christina Applegate

  -

  Once you wake up and smell the coffee, it's hard to go back to sleep.

  Một khi bạn thức dậy và ngửi thấy mùi cà phê, thật khó để quay trở lại giấc ngủ.

  Fran Drescher

  -

  People say money can't buy happiness. They Lie. Money buys Coffee, Coffee makes Me Happy!

  Mọi người nói tiền không thể mua hạnh phúc. Họ nói dối. Tiền mua cà phê, cà phê khiến tôi hạnh phúc!

  -

  Should I kill myself, or have a cup of coffee?

  Tôi nên tự sát, hay nên uống một cốc cà phê?

  -

  Smell the roses. Smell the coffee. Whatever it is that makes you happy.

  Ngửi những bông hoa hồng. Mùi cà phê. Bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc.

  Rita Moreno

  -

  There are those who love to get dirty and fix things. They drink coffee at dawn, beer after work. And those who stay clean, just appreciate things. At breakfast they have milk and juice at night. There are those who do both, they drink tea.

  Có những người thích bị bẩn và sửa chữa mọi thứ. Họ uống cà phê vào lúc bình minh, bia sau giờ làm việc. Và những người ở lại sạch sẽ, chỉ cần đánh giá cao mọi thứ. Vào bữa sáng, họ có sữa và nước trái cây vào ban đêm. Có những người làm cả hai, họ uống trà.

  Gary Snyder

  -

  The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce.

  Một tách cà phê uống vào buổi sáng mang lại sự hưng phấn tuyệt vời mà không một tách cà phê nào khác dù là buổi chiều hay buổi tối có thể tạo ra được.

  Oliver Wendell Holmes Sr.

  -

  To an old man a cup of coffee is like the door post of an old house - it sustains and strengthens him.

  Đối với một ông già, một tách cà phê giống như bài cửa của một căn nhà cũ – nó duy trì và củng cố ông.

  Old Bourbon Proverb

  -

  To me, the smell of fresh-made coffee is one of the greatest inventions.

  Với tôi, mùi cà phê mới pha là một trong những phát minh vĩ đại nhất.

  Hugh Jackman

  -

  We want to do a lot of stuff; we're not in great shape. We didn't get a good night's sleep. We're a little depressed. Coffee solves all these problems in one delightful little cup.

  Chúng ta muốn làm nhiều chuyện; chúng ta không sung sức lắm. Chúng ta không có giấc ngủ ngon. Chúng ta hơi rầu rĩ. Cà phê giải quyết tất cả những rắc rối đó trong một tách ngon lành.

  Jerry Seinfeld.

  -

  What do you want?

  Just coffee. Black – like my soul.

  Cô muốn gì?

  Chỉ cà phê mà thôi. Cà phê đen – như linh hồn tôi.


  Cassandra Clare.

  -

  With enough coffee I feel as though all things are possible. Many of them are highly unlikely, but they are possible.

  Với đủ cà phê, tôi cảm thấy như mọi chuyện đều có thể. Có nhiều chuyện rất có thể sẽ không thành, nhưng chúng khả thi.

  Nanea Hoffmann.

  [​IMG]

  Xem thêm:

  Đăng bài kiếm tiền tại nhà *hot*

  Cách kiếm tiền từ giao dịch bitcoin

  Stt trà sữa
   
  Zero thích bài này.
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2020
Đang tải...